ROZDANIE ŚWIADECTW w dniu 26.06.2020 r.

Na rozdanie świadectw w dniu 26.06.2020 r. zapraszamy według poniższego harmonogramu:

1r – godz. 9.00 wejście od auli (aula)
1s – godz. 9.00 wejście od sali gimnastycznej (SG)
1ż – godz. 9.00 wejście główne (b1)
1a – godz. 10.30 weście główne (b1)
1b – godz. 10.30 wejście od sali gimnastycznej (SG)
1l – godz. 10.30 wejście od auli (aula)
2a – godz. 12.00 – wejście od auli (aula)
2b – godz. 12.00 wejście od sali gimnastycznej (SG)
2l – godz. 12.00 wejście główne (b1)
3a – godz. 13.30 – weście od auli (aula)

Uczniowie przychodzą w maseczkach, ustawiają się w kolejce przed danym wejściem w odstępach 1,5 m.
Wychowawcy rozdają świadectwa w maseczkach i rękawiczkach.

Karolina Rakowicz