Sukces Natalii i Julki z klasy mundurowej– „Policjanci w służbie historii”

30 czerwca

2020 roku komisja konkursowa podsumowała IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Policjanci w służbie historii” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie we współpracy z Komendą Główną Policji.
Jak podają organizatorzy: „ Do oceny przesłano 67 prac, nad którymi obradowała komisja jurorska. Wykonanie 3 zadań okazało się w tym roku niezwykle trudne, szczególnie przeprowadzenie w nowych warunkach żywej lekcji historii. Dzięki dużej wyobraźni i pomysłom na lekcję online udało się zainteresować wielu młodych ludzi historią policji.”
Wśród 7 zespołów wyłonionych jako laureaci znalazł się zespół z ekonomika w Słupcy: uczennice IS (klasy mundurowej) Natalia Dominiak i Julia Dębicka wraz z opiekunem nauczycielką języka polskiego Grażyną Garsztką.
Nagrodzona praca poświęcona została pamięci aspiranta Adama Makowskiego, który w okresie przedwojennym służył i mieszkał w Słupcy, w 1940 roku został zamordowany przez sowietów w Twerze.
Na pracę konkursową składało się przygotowanie obszernego materiału na platformie IPN, przygotowanie 3 min. filmu poświęconego bohaterowi „Jeśli ludzie zapomną, głazy wołać będą …” https://www.youtube.com/watch?v=H1sR1kYnLy0 i przeprowadzenie Żywej Lekcji Historii – WIELKI ZWYCZAJNY BOHATER https://youtu.be/5D9BkncbRbo
Prezentacja jest efektem pracy uczennic Natalii Dominiak i Julii Dębickiej oraz nauczycielki Grażyny Garsztki z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy . Zawieszenie zajęć w szkole i izolacja społeczna uniemożliwiła uczennicom przygotowanie w szkole panelu historycznego dla społeczności lokalnej, dlatego postanowiły przedstawić swoje materiały w formule, która towarzyszyła szkole od trzech miesięcy.
Na pytanie postawione przez organizatorów konkursu, dlaczego właśnie tę osobę zespół wybrał, autorki m.in. napisały: ” Nic nie wiemy o jego heroicznych czynach, nie znajdziemy o nim informacji w podręcznikach czy na ważnych portalach poświęconych zbrodniom na narodzie polskim. Właśnie dlatego, że był zwyczajnym człowiekiem, dobrym obywatelem, patriotą, kochającym mężem i ojcem i nie dane mu było wrócić do domu, patrzeć, jak dorastają jego dzieci i wnuki.”
Nagrodą dla laureatów miał być 10-dniowy wyjazd edukacyjny m.in. do Moskwy, Starobielska, Miednoje i Wilna. Niestety, jak podali organizatorzy konkursu : „ W związku z epidemią wirusa Covid laureaci otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe będące równowartością zaplanowanego wyjazdu edukacyjnego”.