Rekrutacja na kursy dla uczniów ZSE

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy dla uczniów ZSE w Słupcy
w ramach projektu pn.„ Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie RPWP.08.03.01-30-0007/18-00

Ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji na kursy dla uczniów w ramach projektu pn.„ Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” tj.:
– kurs obsługi wózka widłowego i bezpiecznej wymiany butli gazowej,
– kurs Barman – Blender,
– kurs kelnerski,
– kurs grafiki komputerowej,
– kurs tworzenia stron internetowych.
Rekrutacja odbywa się w terminie od 03 sierpnia 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.
Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach dla uczniów realizowanych w ramach projektu pn.: „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” zamieszczony na stronie internetowej szkoły (zakładka: projekty).
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w miejscu wyznaczonym przez specjalistę ds. kariery – po wcześniejszym ustaleniu terminu z p. H. Pińską (adres email: hpinska@zseslupca.eu).
Zapraszamy do udziału w formie wsparcia!