Konkurs: “Nie daj szansy AIDS”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy zaprasza do współpracy przy realizacji konkursu dot. profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.

Tegoroczny konkurs, ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2, zostanie zrealizowany z pominięciem etapu powiatowego.

Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu plakatu na temat profilaktyki HIV/AIDS.

Plakat należy wykonać w formie elektronicznej, w dowolnym programie graficznym w wersji czarno-białej lub kolorowej, może zawierać tekst.

Koordynator szkolny ( pedagog szkolny) wysyła prace wraz załącznikami tylko w wersji elektronicznej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu do dnia 06.11.2020r. na adres: oswiata.zdrowotna@wssepoznan.pl Prace konkursowe należy wysłać pojedynczo (w osobnym mailu), opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika w nazwie pliku. Pracę konkursową może również wysłać sam uczestnik konkursu po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu ze szkolnym koordynatorem.

Regulamin konkursu_HIV_ 2020_plakat.docx

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2