WARSZTATY Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

W listopadzie oraz grudniu Szkolny Ośrodek Karier zaprosił naszych uczniów do udziału w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego, które prowadziła pani Martyna Pietryga (Młodzieżowe Centrum Kariery w Słupcy).  Zajęcia  odbyły się w trybie online i obejmowały takie zagadnienia jak:

  • „O kwalifikacjach i kompetencjach słów kilka” (dla klas pierwszych)
  • „Asertywność nie jedno ma imię , a postawy nawet trzy” (dla klas drugich)
  • „Wyzwanie- własna firma” (dla klas trzecich).

W zajęciach wzięli udział uczniowie z klas: 1s (technik spedytor), 1l (technik logistyk), 2a (technik ekonomista), 2b (technik organizacji reklamy), 2l  (technik logistyk) oraz 3a (technik ekonomista).

Warsztaty przebiegły w miłej atmosferze, były okazją do wzajemnej integracji oraz pozwoliły na nabycie umiejętności z poszukiwania pracy, autoprezentacji oraz zakładania własnej firmy.

Opiekun merytoryczny – szkolny doradca zawodowy – pani Henryka Pińska