EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – REGULAMIN, HARMONOGRAM I WYTYCZNE

Uczniowie i absolwenci ZSE

W zakładce “DLA UCZNIA”, “EGZAMIN ZAWODOWY” znajduje się “Regulamin egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wraz z harmonogramem”.

 

Zgodnie z wytycznymi – wejścia do szkoły (informacja na drzwiach szkoły) tzn.

  •    uczniowie (pierwsza połowa klasy np. numery 1-15) odbywający egzaminy w sali nr 2,3,5, aula, SWD – wchodzą do szkoły wejściem głównym;
  •    uczniowie (druga połowa klasy np. numery 16-32) odbywający egzamin w sali nr 4, sala gimnastyczna  – wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska.

Zabieramy własne przybory w “koszulce A4”; rzeczy zostawiamy w szatniach.

Uczniowie klasy IV Ż – 11.01.2021 – egzamin praktyczny  – godzina 13;  sala ŚWIETLICA DUŻA

Uczniowie klasy IV A – 12.01.2021– egzamin pisemny – godzina 12; sala ŚWIETLICA DUŻA

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2021 r. –  są dostępne pod adresem:
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/632/20201216_przeprowadzanie_epkwz_ez_covid_wytyczne_zima_2021.pdf