EKONOMIK PONOWNIE W KONKURSIE “Policjanci w służbie historii”

Jak przed rokiem tak i teraz nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Policjanci w służbie historii”, adresowanym do uczniów klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji. Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią policji, sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

Uczennice klasy 1L (technik logistyk): Sandra Jankowska, Dominika Szymańska, Wiktoria Cierniak przygotowały ciekawy materiał.

Zapraszamy do zapoznania się z pracą dziewcząt.

Lekcja historii

Powstanie Polskiej Policji, Słupeckiej, Teofil Klechamer, Katyń

Wywiady:

wywiad 1

wywiad 3

wywiad 4