PAMIĘTAMY O POLAKACH RATUJĄCYCH ŻYDÓW POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ

24 marca 1944 r. w Markowej na Podkarpaciu niemieccy żandarmi zamordowali rodzinę Ulmów
i ukrywających się u nich ośmioro Żydów. Była to cena za niesioną im pomoc. W rocznicę zbrodni
obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką,
ustanowiony przez Parlament w 2018 r.

Józef i Wiktoria Ulmowie otrzymali pośmiertnie tytuł „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”.
Odznaczenie przyznawane jest przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie osobom nieżydowskiego
pochodzenia, które w czasie Zagłady udzielały Żydom bezinteresownej pomocy.

10 września 2023 r. zgodnie z decyzją Papieża Franciszka dziewięcioro członków rodziny Ulmów
zostało beatyfikowanych.

Nikt dokładnie nie policzy, ilu Polaków ratowało Żydów w czasie II wojny światowej. Do tej pory
medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata instytut Yad Vashem uhonorował prawie 7000
z nich. Według oceny historyków, liczba Polaków, którzy z narażeniem życia nieśli Żydom pomoc,
jest znacznie większa.

W Ekonomiku szanujemy pamięć o Polakach, którzy w czasie II wojny światowej, narażając życie
swoje i swoich bliskich, pomagali ludności żydowskiej. W związku z tym została przygotowana
wystawa „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”, gazetka „Rodzina Ulmów – Praktycy Miłości”,
a także prezentacja upamiętniająca Polaków wspierających Żydów w czasie II wojny światowej.

Uczniowie klas 2L1 i 2L2 obejrzeli film pt. „Dzieci Ireny Sendlerowej”. Postać głównej bohaterki
i historia opowiedziana na ekranie wywarła duże wrażenie. Po seansie pojawiło się wiele pytań
o skalę niemieckich represji i losy osób odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata.

Całość działań przygotowała młodzież oraz zespół historyków i katechetów ZSE