SZKOLENIE STRZELECKIE MŁODZIEŻY

W piątek 8 września 2023 r. w ramach projektu: „Szkolenie strzeleckie młodzieży” ponad 250
uczniów z naszej szkoły wzięło udział w szkoleniu edukacyjno-informacyjnym
przeprowadzonym przez p. Karola Biadasza. Środki na jego realizację pozyskało z
Ministerstwa Obrony Narodowej Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr”, partnerem
projektu jest ZSE w Słupcy.
Zajęcia z instruktorem strzelectwa dotyczyły realizacji projektu, zasad bezpiecznego
posługiwania się bronią, budowy broni, zasad działania różnych rodzajów broni i innych
zagadnień związanych ze strzelectwem. Pokazane zostały różne rodzaje karabinków
pneumatycznych, tarcz strzeleckich, akcesoria strzeleckie. Ponadto omówiony został przebieg
kwalifikacji wojskowej.
Od poniedziałku 11.09. rozpoczną się treningi strzeleckie z karabinów pneumatycznych.