Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – 3 grudnia

“Nie boję się być widzialnym – o pięknie różnorodności”. W tym roku szkolnym obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole przyjęły formę akcji informacyjnej i przypominającej, że są wśród nas takie osoby. Dzień ten ma na celu przybliżenie młodzieży problemu osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku.