UWAGA! KONKURS PLASTYCZNY „ZACZYTANA SZKOŁA”

Biblioteka ZSE zaprasza do udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Zaczytana szkoła”.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Cele konkursu:

 • popularyzacja czytelnictwa,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczestników,
 • zachęcanie uczniów do twórczej aktywności,
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej młodzieży,
 • wyrabianie poczucia estetyki.

 

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Zadaniem konkursowym jest  indywidualne wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem. Może to być przerwa z książką w bibliotece, czytanie książek w klasie podczas lekcji, na korytarzach w czasie przerw.
 2. Prace należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką w formacie A 3.

 

Każda praca powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko uczestnika, klasa.

 

Kryteria oceny:

 • oryginalność zaprezentowanego tematu,
 • zgodność z tematem,
 • estetyka wykonania,
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

Termin zgłaszania prac do 14.12.2023 r. do biblioteki szkolnej.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.12.2023 r.

 

Zapraszam do udziału w konkursie !

 

Małgorzata Ochocka – nauczyciel bibliotekarz