Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy samodzielny referent w Zespole Szkół Ekonomicznych Maksymiliana Jackowskiego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko pracy

samodzielny referent

w  Zespole Szkół Ekonomicznych

Maksymiliana Jackowskiego

Powstańców Wlkp. 22, 62-400 Słupca

(umowa na zastępstwo)

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Róża Dorociak zamieszkała – Słupca

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Róża Dorociak wykazała się najlepszą znajomością zagadnień wynikających z pracy na stanowisku samodzielny referent osiągając najlepszy wynik podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiada kwalifikacje niezbędne do objęcia stanowiska samodzielnego referenta w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy. Kandydatka jest zainteresowana rozwojem zawodowym i osobistym. Jeśli chodzi o oczekiwania finansowe, zostały one określone na poziomie możliwym do zaoferowania przez ZSE w Słupcy (ustawa o pracownikach samorządowych).

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy znajomości zagadnień wymaganych na aplikowane stanowisko, analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Karolina Rakowicz

DYREKTOR SZKOŁY

11.01.2024