UWAGA! KONKURS „POLACY W ŚWIECIE ZNANI Z DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ, MISYJNEJ, NAUKOWEJ, ARTYSTYCZNEJ I SPORTOWEJ”

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.
Tegoroczna edycja konkursu została zaplanowana z myślą o uczczeniu 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 
Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.
Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Termin składania prac konkursowych upływa 26 lutego 2024 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 8 marca 2024 r. podczas XXVIII Targów Edukacyjnych.
Autorzy najlepszych prac w każdej z trzech kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.
Organizatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki, a koordynatorem tegorocznej edycji  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu. Więcej informacji o konkursie na stronie Organizatora.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu oraz wzięcia udziału w konkursie.


Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy
slupca@cdnkonin.pl tel. 63 2751543

Zapraszam do udziału w konkursie!

Małgorzata Ochocka – nauczyciel bibliotekarz